Belangrijke klanten

  • Ze betalen u binnen 30 dagen
  • Ze nemen u serieus als leverancier
  • U kent de directie/contactpersoon persoonlijk in een ontspannen sfeer
  • Ze vinden uw goederen/dienstverlening prima
  • Uw extra services worden gewaardeerd
  • Uw opdrachtbevestigingen en afleverbonnen worden afgetekend
  • Ze respecteren uw voorwaarden en condities
  • De uitstraling is stabiel
  • Klachten en problemen lost u samen met de klant op
  • De klant denkt mee in de logistiek