Te lief voor een wanbetaler?

Afspraak is afspraak

Als u op tijd uw diensten of producten levert dan is de afspraak dat er op tijd betaald wordt, anders wordt de afspraak verbroken. Daar hoeft u niet aardig over te zijn.

Met ondernemen heeft u de vol aan hun bedrijf en amper tijd om hun debiteuren achter de broek te zitten. Vooral bedrijven die zichzelf als ‘aardig’ kwalificeren doen weinig aan debiteurenbeheer. De helft van de ondernemers besteedt minder dan vier uur per week aan debiteurenbeheer.

De ondernemer is wel goed op de hoogte zijn van het actuele debiteurensaldo. Nogpreciezer weet men te benoemen welke posten ‘over de datum’ zijn. Opmerkelijk is dat de mkb’er goed van vertrouwen is. Hoewel veel debiteuren niet tijdig betalen is een ruime meerderheid behoorlijk tevreden over het betaalgedrag van hun klanten.
Zestig procent van hen denkt dat andere ondernemers meer problemen ondervinden dan zijzelf.

Communicatie

Wanneer u consequent met uw klanten communiceert voorkomt u in veel gevallen ook dat er te laat betaald wordt. Bij veel bedrijven wordt in het boekhoudpakket standaard een betalingstermijn ingevoerd die veel langer is dan de gebruikelijke 14 dagen betalingstermijn van uw factuur.

Waarom eigenlijk ?

Uw wanbetaler herkent u meteen als u goed oplet

Vooraf beoordelen

Leer de klant kennen, voordat u met hem in zee gaat. Als de klant u betaalt nadat u uw product of dienst levert, bent u eigenlijk een kredietverstrekker of bank. Een bank zal altijd vooraf inschatten of u in staat bent om uw schuld af te lossen.
U moet datzelfde bij uw klanten moeten doen.

Kredietwaardigheidsrapport

Als het om een groot bedrag gaat of als u voor een lange periode maar voor één klant kunt werken, kunt u gebruikmaken van een bedrijfsinformatiebureau.
Bij zo’n bureau kunt u een kredietwaardigheidsrapport opvragen.
Naast een kredietbeoordeling, krijgt u in dat rapport inzicht in het financiële verleden van de onderneming met wie u zaken doet.
Als uw klant is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kunt de informatie op halen bij de www.kvk.nl

Als u klant niet staat ingeschreven bij de KVK verzoeken u we precies uit te zoeken waarom een bedrijf niet staat ingeschreven bij de KVK. Als hier geen goede reden voor is dan is samen werken uitgesloten.

Herken de wanbetaler

Iemand die de eerste keer voorbeeldig is met betalen, hoeft dat een volgende keer niet weer te zijn. Als u zelf op gezette tijden uw administratie bijhoudt, kunt u al snel inschatten of iemand op tijd gaat betalen.
Een paar voortekenen:

  • uw klant gaat plotseling in termijnen betalen;
  • hij betaalt later dan de vorige keer;
  • de klant bestelt minder dan normaal gesproken;
  • of juist in één keer heel veel;
  • uw contactpersoon is niet bereikbaar;

Terugontvangen facturen of een afgesloten telefoon moeten ten slotte alle alarmbellen doen afgaan.
Maar ook het betere afwimpelgedrag, zoals ‘de directeur is er niet’ of ‘u heeft verkeerd geleverd’ zijn waarschijnlijk de eerste signalen dat u uw geld niet (op tijd) gaat krijgen.
Tijd voor actie : info@incassodienst.nl of bel ons 040-2365784

Hoe reken ik af met wanbetalers?

Het is moeilijk om mensen aan te manen en gelijkertijd een goede klantrelatie in stand te houden. Misschien helpen de volgende tips:
– Noem de eerste aanmaning niet ‘eerste aanmaning’. Men weet dan dat er meer komen en men zal wachten op de tweede.
Speel ‘Good cop, bad cop’.   Verdeel de rollen binnen uw bedrijf, zo houdt u de relatie in stand.
– Doe aan dossiervorming.
– Als de betaling te lang duurt stopt u met leveren, totdat de vorige levering is